Læring med kroppen

Børn udvikler deres motorik gennem kropslige erfaringer. Når vi lader dem udforske deres krops muligheder og begrænsninger i trygge og udviklende omgivelser, giver vi dem plads til at udvikles og gro.

Børn skal have gentagelser – og mange af dem! De skal prøve de samme ting igen og igen. Det kan virke trivielt for os voksne – men ved at give dem plads og rum til disse gentagelser, giver vi dem optimale rammer til at udvikle deres motoriske kompetencer. 

Men hvad, der er mindst lige så vigtigt, er at lade vores børn fejle. For fejl og knubs og skrammer giver også vores børn erfaringer. Og vi kan hurtigt komme til at sætte “påbud” op for vores børn eller overføre vores egen forsigtighed til dem.

“Ikke kravle op der – det er for farligt”

“Du er ikke stor nok til det der”

Og bekymringerne kommer fra de bedste intentioner – så længe de ikke begrænser børnene i at udforske verden men deres krop.

Så i stedet for at lave påbud eller fortælle vores børn, hvad de kan og ikke kan, så kan vi guide og støtte dem. Vis dem, at du har tiltro til dem, men at du samtidig er der til at hjælpe når udfordringen bliver for stor. Hjælp dem til at få den kropslige erfaring, der gør dem til kloge og motorisk stærke børn. 

Valdemar på 16 måneder elsker at udforske verden omkring sig og bruge sig selv i naturen. Selvom legetårnets trappe er meget udfordrende for ham, får han lov til at prøve med støtte og vejledning. Og efter 10-15 gange har han allerede udviklet sin erfaring så meget, at han stort set kan gøre det uden støtte. 

Hvis du har spørgsmål omkring dit barns udvikling, kunne tænke dig at få en faglig vurdering af dets motoriske udvikling eller har brug for et individuelt træningsforløb – så kontakt mig på:

info@er-go.dk eller 71 99 74 88


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *